DOWNLOADS [cz] [fr] [en]



[czech]
Systémy politických stran [PDF]

Jakou demokracii pro nové demokracie? [PDF]

Srovnání dvou neklasických teorií demokracie [PDF]

Aronova sociologická koncepce industriálních společností [PDF]

Relevance malých stran v demokracii [PDF]

Volby 2006 z hlubšího pohledu [PDF]



[
français]
Démocratie et efficience [PDF]

Transitions Klaus-Havel [PDF]

Les concepts utilisés dans le modčle consensuel de la démocratie [PDF]



[english]
Is There One Best 'Model of Democracy'? [PDF]

The Relevance of Small Parties [PDF]